Strona główna Wiadomości SMS Child Alert

Wiadomości SMS Child Alert

Dla kogo jest usługa

Dla każdego, kto chce:

  • dostać wiadomość SMS o ogłoszeniu Child Alertu,
  • wysłać wiadomość SMS, która może pomóc w odnalezieniu dziecka.

Child Alert jest ogłaszany, gdy zaginie dziecko. Aby Child Alert został ogłoszony, muszą być spełnione konkretne warunki.

Wyślij SMS o poszukiwanym dziecku

Po ogłoszeniu Child Alertu policja przyjmuje wiadomości SMS o dziecku, które jest poszukiwane.

  1. Wyślij SMS na numer +48 664 079 995.
  2. Jeśli Child Alert jest aktywny – dostaniesz potwierdzenie zgłoszenia.

Odbierz SMS o ogłoszeniu Child Alertu

Jeśli chcesz wiedzieć, czy policja wydała komunikat o poszukiwaniu dziecka – zarejestruj swój numer telefonu na stronie Child Alert.

  1. Przejdź do formularza na stronie Child Alert.
  2. Wpisz swój numer telefonu.
  3. Zaznacz pole rejestracja.
  4. Ze względów bezpieczeństwa system zada ci pytanie. Wpisz odpowiedź.
  5. Potwierdź rejestrację – kliknij Wyślij.

Poniższy film jest tłumaczeniem tekstu na polski język migowy (PJM).

Jak zapisać się na SMS informujący o ogłoszeniu alertu o poszukiwaniu dziecka - Film w formacie MP4 z tłumaczeniem na polski język migowy